0 comments / Posted on by Đỗ Trí


 * Điều khoản và điều kiện áp dụng

 

Kính gửi Quý khách hàng yêu mến,

2020 đã là năm thứ 5 Viviane.vn có mặt trên thị trường thương mại điện tử ngành hàng "Đồ lót, đồ bơi, đồ ngủ, đồ mặc nhà..."

Để đến được ngày hôm nay, ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực, sáng tạo không ngừng của toàn thể đội ngũ Viviane.vn, một tập thể luôn tâm huyết với những sản phẩm được tạo ra và trân quý từng khách hàng, còn là sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành quý báu của Quý khách hàng.

Như một lời tri ân để đáp lại tấm chân tình suốt 5 năm qua, Viviane.vn chính thức thông báo miễn phí vận chuyển cho toàn bộ đơn hàng kể từ ngày 20/3/2020

ĐIỀU KHOẢN

Áp dụng miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với các đơn hàng có thời điểm đặt hàng từ ngày 20/3/2020

Không áp dụng miễn phí vận chuyển đối với các ngày lễ, các chương trình sale lớn trong năm theo quy định của Viviane.vn

ĐIỀU KIỆN

Điều kiện 1: Miễn phí vận chuyển toàn quốc áp dụng đối với khách hàng đã từng có phát sinh đơn đặt hàng tại Viviane.vn trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Điều kiện 2: Trường hợp không thỏa điều kiện 1, phí vận chuyển được áp dụng đối với đơn hàng thứ nhất phát sinh và miễn phí kể từ đơn hàng tiếp theo. Đơn hàng thứ nhất và đơn hàng tiếp theo đều có thời điểm đặt hàng từ ngày 20/3/2020

Viviane chân thành cảm ơn và mến chúc Quý khách hàng có trải nghiệm mua sắm thật vui vẻ!
 


 


 * Điều khoản và điều kiện áp dụng

 

Kính gửi Quý khách hàng yêu mến,

2020 đã là năm thứ 5 Viviane.vn có mặt trên thị trường thương mại điện tử ngành hàng "Đồ lót, đồ bơi, đồ ngủ, đồ mặc nhà..."

Để đến được ngày hôm nay, ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực, sáng tạo không ngừng của toàn thể đội ngũ Viviane.vn, một tập thể luôn tâm huyết với những sản phẩm được tạo ra và trân quý từng khách hàng, còn là sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành quý báu của Quý khách hàng.

Như một lời tri ân để đáp lại tấm chân tình suốt 5 năm qua, Viviane.vn chính thức thông báo miễn phí vận chuyển cho toàn bộ đơn hàng kể từ ngày 20/3/2020

ĐIỀU KHOẢN

Áp dụng miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với các đơn hàng có thời điểm đặt hàng từ ngày 20/3/2020

Không áp dụng miễn phí vận chuyển đối với các ngày lễ, các chương trình sale lớn trong năm theo quy định của Viviane.vn

ĐIỀU KIỆN

Điều kiện 1: Miễn phí vận chuyển toàn quốc áp dụng đối với khách hàng đã từng có phát sinh đơn đặt hàng tại Viviane.vn trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Điều kiện 2: Trường hợp không thỏa điều kiện 1, phí vận chuyển được áp dụng đối với đơn hàng thứ nhất phát sinh và miễn phí kể từ đơn hàng tiếp theo. Đơn hàng thứ nhất và đơn hàng tiếp theo đều có thời điểm đặt hàng từ ngày 20/3/2020

Viviane chân thành cảm ơn và mến chúc Quý khách hàng có trải nghiệm mua sắm thật vui vẻ!
 


 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing