Step 1: Accessing http://www.viviane.vn/

Step 2: Search & Select products

You can search your product in 2 ways:

- In search box: type the product name into the search bar ( the fastest way you can find your favorite products by keyword ) 

- Search by category: You can choose your favorite category and suitable products . 


Step 3: Add  to cart

When you have found the desired product , please check the details of the product , and then select the size , color and quantity.  

Next you click “Add to Cart “. 


Step 4:  Confirm your cart and proceed to checkout

Click “Shopping Cart “in the toolbar at the right top of the site to update and view the current status cart.

Note: In the cart, you can select “Delete” button to remove the product. When confirming your shopping cart is complete, click “ Proceed to checkout “ .

Step 5:  Enter your shipping information and order

a. If you have not registered your account:

You enter the required information Name , phone number , email and shipping address 

Then you select a payment method , there are two methods of payment :

- Cash on delivery ( COD )

- Bank transfer

Finally click “ Order “ 

b. When you have registered an account at Viviane.vn, your necessary personal information will be saved so you do not need to type your information. Viviane encourages you to sign up an account to bring you the latest updates on the promotions with attractive incentives.


Step 6:  Receive order confirmation :

Once completing the ordering process , the system will notify your order number and confirm you have successfully ordered .

Bước 1: Truy cập vào http://www.viviane.vn/

Bước 2: Tìm kiếm & Chọn sản phẩm

Bạn có thể tìm sản phẩm theo 2 cách sau:

-  Tại ô tìm kiếm: gõ tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm (Cách nhanh nhất bạn có thể tìm ra những sản phẩm ưa thích theo từ khóa).

-  Tìm theo danh mục: bạn có thể lựa chọn danh mục ưa thích và sản phẩm phù hợp.

Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Khi bạn đã tìm thấy sản phẩm mong muốn, vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết của sản phẩm, sau đó chọn kích thước, màu sắc và số lượng phù hợp.

Tiếp theo bạn nhấp vào "Thêm vào giỏ".

Bước 4:  Xác nhận giỏ hàng và tiến hành thanh toán

- Click vào nút "Giỏ hàng" tại thanh công cụ ở đầu trang web để cập nhật và xem tình trạng giỏ hàng hiện tại.

* Lưu ý: Tại giỏ hàng, bạn có thể chọn nút "Xóa" để loại bỏ sản phẩm.

- Khi xác nhận giỏ hàng xong, bấm  vào "Tiến hành thanh toán".

Bước 5:  Nhập thông tin giao hàng và đặt mua

a. Nếu bạn chưa đăng kí tài khoản:

Bạn vui lòng nhập những thông tin cần thiết: Tên, số điện thoại, email và địa chỉ giao hàng.

Sau đó bạn chọn phương thức thanh toán, có hai phương thức thanh toán:

- Thanh toán khi giao hàng (COD)

- Chuyển khoản qua ngân hàng.

Cuối cùng bạn nhấn nút "Đặt hàng"

b. Khi bạn đã đăng kí tài khoản ở Viviane.vn, những thông tin cá nhân cần thiết của bạn sẽ được lưu lại nên bạn không cần nhập vào.

Viviane khuyến khích quý khách đăng ký tài khoản mua hàng để mang đến cho quý khách những cập nhật mới nhất về các chương trình khuyến mãi với những ưu đãi hấp dẫn.

Bước 6:  Nhận thông báo xác nhận đơn hàng:

Khi đã hoàn thành xong các thủ tục đặt hàng, hệ thống sẽ thông báo mã số đơn hàng của bạn cũng như xác nhận bạn đã đặt hàng thành công.