Delivery Time:

Viviane aims to dispatch goods as quickly as possible:

 1. Ho Chi Minh City:
  - Inner Ho Chi Minh City: within 24 hours

  - Ho Chi Minh suburbs: 1 - 2 days
 2. Over the country:
  - In the city: 1 - 3 days
  - Outside other provinces/communes/wards: 3 - 5 days

Order Processing and Shipping:

Step 1:

          You will receive an order confirmation by e-mail shortly after placing your order. Viviane customer service team will contact you as quickly as possible to confirm your order, address and delivery time. Viviane will enthusiastically support if you are self-ordering to ensure you have ordered the products that are of the most appropriate sizes and styles for your body. 

 

Step 2:

Delivery man of Viviane or carrier partners of Viviane will contact you to deliver your goods to you. If your choice of payment method is not via the credit card or bank transfer, please pay directly to the delivery man when receiving your products.

 

Step 3:

After receiving your goods, if there are any mistakes or questions, please contact Viviane via phone number (028) 35 111 787 or email support@viviane.vn for inquiries and finding solutions. Viviane is always ready to help you anytime, anywhere.

 

Shipping charges:
Free shipping to all orders of more than 600,000 VND or will be charged in some cases with shock sale products.

Shipping fee will be counted if your order value under 600,000 VND according to area: 

 1. Ho Chi Minh City:
  - Inner Ho Chi Minh City: 25,000 VND

  - Ho Chi Minh suburbs: 38,000 VND
 2. Other provines: 38,000 VND

Customer will receive your order at home and then pay the money for the shipper. When you receive your item, remember that check your item before payment transaction. If you think that the size is not fitted to you or you do not like this item, please turn it back to shipper as soon as possible without fee shipping.  

Due to the nature of the product, Viviane do not resolve returning panties after customer paid or even tried.

Thời gian giao nhận hàng:

 • Tp.HCM:

  + Nội thành: 24 tiếng

  + Ngoại thành: 1-2 ngày

 • Toàn quốc:

  + Thành phố: 1-3 ngày

  + Huyện, xã: 3-5 ngày

Quy trình giao nhận hàng

Bước 1: 

Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận kèm mã đơn hàng. Mã đơn hàng được sử dụng để đối chiếu trong trường hợp cần thiết.

Bước 2:

Nhân viên giao hàng của Viviane hoặc của đối tác vận chuyển sẽ liên lạc với bạn để giao hàng.

Bước 3:

Sau khi nhận hàng, nếu có bất kỳ sai sót hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với Viviane qua số điện thoại (028) 35 111 787 hoặc email support@viviane.vn để được giải đáp và tìm hướng giải quyết. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

 

Phí vận chuyển:

Miễn phí đối với đơn đặt hàng từ 600.000 VNĐ.

Thu phí đối với đơn đặt hàng dưới 600.000 VNĐ như sau:

Tp.HCM:

+ Nội thành:  25.000 VNĐ

+ Ngoại thành: 38.000 VNĐ

Toàn quốc: 38.000 VNĐ

Khách hàng nhận hàng tại nhà và thanh toán cho nhân viên giao hàng. Khi nhận hàng bạn được kiểm tra sản phẩm. Nếu cảm thấy kích cỡ không vừa hoặc không vừa ý với sản phẩm, bạn có thể trả lại ngay mà không mất phí. Do đặc thù sản phẩm, Viviane không giải quyết đổi trả "quần lót" sau khi bạn đã thanh toán hoặc mặc thử. Các sản phẩm áp dụng đổi trả vui lòng tham khảo tại đây: http://viviane.vn/pages/chinh-sach-doi-tra-hang

Hãy cùng trải nghiệm sản phẩm chất lượng quốc tế cùng Viviane Vietnam ngay hôm nay!